Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Jaarverslag 2023

Jaarverslag doorbladeren

» Download PDF

Remia is zich sterk bewust van haar verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie en voert daartoe een actief beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt verstaan: een ethische grondhouding die een bedrijf zich eigen heeft gemaakt, waarbij het handelen is gericht op het vinden van een balans tussen de belangen van het bedrijf en de belangen van haar stakeholders en waarbij dit is geïntegreerd in al zijn bedrijfsprocessen.

People, Planet, Profit

Met MVO en duurzaamheid wordt naar een balans tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit (Prosperity) gestreefd. Dagelijks motiveert de inspirerende en uitdagende Remia organisatie haar medewerkers om de beste innovatieve voedingsmiddelen te creëren. Hierbij analyseren en evalueren we continu de Remia producten, processen en onze potentiële impact op de samenleving. Op basis van de resultaten hiervan, worden Remia producten in zowel binnen als buitenland door een steeds grotere groep consumenten gewaardeerd.

Duurzaamheid

Als levensmiddelenproducent is Remia in het bijzonder afhankelijk van natuurlijke grondstoffen, om voor onze consumenten kwalitatief hoogwaardige producten te produceren. We realiseren ons onze verantwoordelijkheid bij het gebruik van deze grondstoffen. Wij passen onze manier van ondernemen aan om duurzaamheid te bevorderen. De grote milieu-, sociale- en economische uitdagingen vereisen samenwerking. Daarom werken wij samen met collega bedrijven, overheden, (branche) organisaties, leveranciers en consumenten bij het vinden van innovatieve oplossingen.

Gezondheid en Welzijn

Hierbij maken we gebruik van de volgende principes:

  • Het op de markt brengen van betere keuze-opties;
  • Het verstrekken van heldere voedingswaardeinformatie om deze keuze eenvoudig te maken;
  • Het verantwoordelijk omgaan met reclameboodschappen,
  • speciaal daar waar kinderen de doelgroep zijn;
  • Het stimuleren van lichamelijke inspanning en een gezonde leefstijl.

Innovatie van gezondere en betere keuzeproducten is een kernbegrip voor de Remia organisatie.

Voedselveiligheid en kwaliteit

Productveiligheid en -kwaliteit zijn nummer 1 prioriteit van Remia. De consument vertrouwt al bijna 100 jaar op Remia producten. Dit vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Daar doen we elke dag weer ons uiterste best voor. De Remia producten worden in moderne fabrieken geproduceerd, die voldoen aan de hoogste productveiligheid- en kwaliteitsstandaarden.

Werkplek en bedrijfscultuur

De Remia organisatie biedt haar medewerkers een prettige, inspirerende en uitdagende omgeving, waarin dagelijks gewerkt wordt aan steeds duurzamere en smakelijke kwaliteitsvoedingsmiddelen. In de open en sociaal betrokken cultuur is veel aandacht voor veiligheid en preventie. (Productie) medewerkers  doorlopen allen een cursus ten aanzien van voedselveiligheid. Men beschikt over moderne beschermende bedrijfskleding met bijbehorende veiligheidsuitrusting. Op de productieafdelingen is een BHV-team aanwezig. Daarnaast beschikt de organisatie over een calamiteitenplan en procedures voor alleen werken, melding ongeval/onveilige situatie. Een automatische externe defibrillator (AED) is tevens beschikbaar op het bedrijfsterrein.

Compliance en integriteit

Wij vinden het van groot belang dat we betrouwbaar, open en integer zaken doen. Dat betekent voor ons:

  • Doen wat je zegt
  • Je houden aan de regels
  • Afspraak is afspraak
  • We gedragen ons als eigenaren

Remia beschikt over een ondernemingsraad, een inspraak- en medezeggenschapsorgaan. Zij bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemings- beleid en de personeelsbelangen. Daarnaast is een vertrouwenspersoon aanwezig.

MVO Certificaat

Remia gecertificeerd voor MVO beleid

Remia is gecertificeerd volgens de eisen van de MVO Prestatieladder niveau 3. De MVO Prestatieladder sluit aan bij bestaande managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden die binnen Remia worden toegepast. Met deze certificering maken we vanuit maatschappelijke betrokkenheid onze duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar. De doelen die uit de certificering voortvloeien, zijn opgenomen in onze jaarplannen. Doelstelling is niet alleen het managen en borgen, maar zeker ook het naar een hoger plan tillen van de gezamenlijke MVO-ambities.